Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất
SP/ DV chính:
Áo jacket, Áo Lông vũ,...
Năm thành lập:
2006/2013
Số nhân viên:
Từ 301 - 500 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, EU,..
Tôi có thể giúp gì bạn?
Lê Đức Tiệp
Tel: 0972 057 067
Áo jacket

áo lông Vũ
Nam

thông tin liên hệ
Vũ Văn Cường
Chủ Tịch HĐQT -

Lê Đức Tiệp
Giám Đốc - 0972 057 067

Nguyễn Đức Tôn
Phó Giám Đốc - 0986 503 086

Áo jacket

Áo jacket 1 Lớp
Áo jacket 1 Lớp
Áo jacket 4 Lớp
Áo jacket 4 Lớp
Áo jacket 3 Lớp
Áo jacket 3 Lớp
Áo jacket 3 Lớp
Áo jacket 3 Lớp
Áo jacket 3 Lớp
Áo jacket 3 Lớp
Áo jacket 3 Lớp
Áo jacket 3 Lớp
Áo jacket 2 Lớp
Áo jacket 2 Lớp
Áo jacket 2 Lớp
Áo jacket 2 Lớp

áo lông Vũ

Áo Lông Vũ Trẻ Em
Áo Lông Vũ Trẻ Em
Áo Lông Vũ Trẻ Em
Áo Lông Vũ Trẻ Em
Áo Lông Vũ Nam
Áo Lông Vũ Nam
Áo Lông Vũ Nam
Áo Lông Vũ Nam
Áo Lông Vũ Nam
Áo Lông Vũ Nam
Áo Lông Vũ Nữ
Áo Lông Vũ Nữ
Áo Lông Vũ Nữ
Áo Lông Vũ Nữ
Áo Lông Vũ Nữ
Áo Lông Vũ Nữ